Η Byte υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος περιλαμβάνει servers, backup servers, UPS πολυμηχανήματα, desktops, laptops, βιντεοπροβολείς, scanners και ασύρματο εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός αφορά το έργο «Better Food Quality – a force to build health and social welfare». Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ περίπου.