Η Hipac υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο» για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και ειδικότερα 40 ηλεκτρονικούς υπολογιστές Hewlett-Packard, 35 εκτυπωτές Samsung και 15 θερμικούς εκτυπωτές ετικετών Ζebra.