Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την OTEGlobe για την εγκατάσταση του συστήματός της Roster Master.

Το Roster MaSter της Lavisoft έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών των Εργαζομένων (Rostering).
Το Roster MaSter της Lavisoft συνεργάζεται στενά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter. Σε συνδυασμό προσφέρουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που θέλουν να συνδυάσουν τον προγραμματισμό των βαρδιών και την ωρομέτρηση, να έχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου.