Η Open Technology Services (OTS) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Ρεθύμνου για την εκτέλεση του έργου: "Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου".

Το έργο αφορά: 1) υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού -πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Ρεθύμνου παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κλπ. 2) ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνικών για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων. 3) εγκατάσταση 3 wifi hotspots σε περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας του Δήμου και οι οποίες θα προσδιοριστούν απο τη μελέτη εφαρμογής και παράδοση στο Δήμο 40 φορητών συσκευών (smart phones- PDAs) καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού (2 Συστήματα servers) για τη φιλοξενία των εφαρμογών και κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης. Το έργο είναι αξίας 211.764 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και άλλες 4 εταιρείες.