Η Intracom Defense Electronics υπέγραψε σύμβαση ύψους 2.4 εκατ. δολάρια με τη Northrop Grumman Corporation για την αναβάθμιση των συστημάτων Fire Control Radar AN/APG-68(V)9 GATS (Generic Automatic Test Station) των αεροσκαφών F-16.

Η σύμβαση αφορά στην παράδοση, ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση του αναβαθμισμένου GATS σε εργοστασιακό επίπεδο με σκοπό την υποστήριξη και τον κεντρικό έλεγχο του ραντάρ AN/APG-68(V)9 των F-16. Η Intracom Defense Electronics θα αναπτύξει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει τους απαραίτητους σταθμούς ελέγχου του ραντάρ και θα παρέξει επίσης την απαραίτητη διοικητική μέριμνα και υποστήριξη στον χώρο λειτουργίας των συστημάτων.