Η 01 Solutions Hellas υπέγραψε σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για το έργο «Δημιουργία ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη Διαχείριση του ανθρώπινου Δυναμικού, για τη Διαχείριση της Μισθοδοσίας και την ηλεκτρονική καταγραφή της παρουσίας του προσωπικού (Ωροσήμανση)».

Το έργο αφορά επέκταση της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής και συγκεκριμένα των πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Προσωπικού “HRMS-01” και Μισθοδοσίας “PAYBRAIN” τα οποία λειτουργούν από το 2013 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (τομέας Ανάπτυξης), με την μηχανογραφική ένταξη σε αυτά των δραστηριοτήτων Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας για το προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου & Καταναλωτή και Βιομηχανίας.