Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία 01 Solutions Hellas για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 6 μηνών».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και των Υποδομών Φιλοξενίας του, την Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος και την Υποστήριξη της Διοίκησης του Έργου. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 136.400 ευρώ.