Η Intrasoft International, θυγατρική της Intracom IT Services, συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών πληροφορικής των βελγικών τελωνείων και στην ευθυγράμμισή τους με το πολυετές στρατηγικό πλάνο (Multi-Annual Strategic Plan) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέλος συνεργασίας της οποίας ηγείται η IBM.

Στη σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών του Βελγίου ύψους 50 εκατ. ευρώ, η συμμετοχή της Intrasoft International ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα επτά χρόνια.

Σκοπός του MASP είναι η δημιουργία ενός απλού περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση εντύπων για τη σύνδεση του τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει το Νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαμετακόμισης (New Community Transit System) για την αποτελεσματική διαχείριση και το βέλτιστο έλεγχο του συστήματος μεταφορών, καθώς και την υλοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Διακίνησης Ειδών ΕΦΚ (Excise Movement Control System), το οποίο έχει στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τη μεταφορά φορολογήσιμων αγαθών χωρίς τη χρήση εντύπων.

Η υλοποίηση του συστήματος EMCS βασίζεται στο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου Χ-eyes, προϊόν το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Intrasoft International και την IBM.