Η Intracom Defense Electronics, θυγατρική της Intracom Holdings, υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 8,5 εκατ. ευρώ με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για την προμήθεια ασυρμάτων VHF και τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό τους.

Η σύμβαση, διάρκειας δύο ετών, θα καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ελληνικού Στρατού σε κύριο υλικό και ανταλλακτικά.

Οι ασύρματοι VHF ανήκουν στη νέα και πλέον σύγχρονη έκδοση V3 (PR4G F@stnet) και προσφέρουν υψηλού επιπέδου, ζωτικής σημασίας επικοινωνιακή διασύνδεση στο σύγχρονο ψηφιακό πεδίο μάχης. Η Intracom Defense Electronics θα κατασκευάσει εξ ολοκλήρου τους ασύρματους στις εγκαταστάσεις της αξιοποιώντας την επιτυχημένη βιομηχανική συνεργασία της με την γαλλική εταιρεία Thales Communications.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Intracom Defense Electronics θα αναθέσει σημαντικό υποκατασκευαστικό έργο σε άλλες ελληνικές εταιρείες, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά εγχώριας προστιθέμενης αξίας.