Οι εταιρίες Infotrip και Mediatext υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία και τα οδικά συμβάντα για την περιοχή της Αθήνας μέσω προβολής της σχετικής υπηρεσίας στο Teletext.

Η Infotrip διευρύνει το δίκτυο ενημέρωσής της, με στόχο την πληρέστερη ικανοποίηση των χρηστών της σειράς υπηρεσιών “Myroute.gr”, οι οποίες πλέον είναι διαθέσιμες μέσω του Teletext γνωστών τηλεοπτικών καναλιών όπως Mega Channel, Star Channel, Extra 3 Channel και sportTV. Πρόκειται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ενημέρωση για κυκλοφοριακά συμβάντα (ατυχήματα, εργασίες οδού κ.α.), καθώς επίσης και για την κυκλοφοριακή κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας.