Η Intralot ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής της στη Μεγάλη Βρετανία, Intralot Finance UK plc, ολοκλήρωσε στο Λονδίνο τη σύναψη Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Διοργανώτριες τράπεζες και Mandated Lead Arrangers είναι η Citibank, N.A., η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η HSBC Bank plc. Η νέα αυτή δανειακή γραμμή, η οποία υπερέβη τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου.