Πρόσφατη έρευνα της KPMG πιστοποιεί ότι οι πάροχοι Cloud υπηρεσιών έχουν περισσότερη «αυτοπεποίθηση» παρά τα θέματα που ανακύπτουν και σχετίζονται με το κόστος, τον έλεγχο και την ασφάλεια.

Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια τα έσοδα από υπηρεσίες Σύννεφου θα είναι διπλάσια από τα σημερινά παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι αναφέρουν ως δυσκολότερο έργο τους το να πείσουν τους πιθανούς πελάτες τους ότι μπορεί να κερδίσουν ή να εξοικονομήσουν χρήματα με τη χρήση τέτοιας τεχνολογίας.

Τα έσοδα από το Cloud για τα επόμενα 2 χρόνια θα αυξάνονται κυρίως για εφαρμογές δεδομένων όπως η επιχειρησιακή ανάλυση και ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση περιεχομένου και η διαχείριση πελατών. Με βάση την έρευνα , σχεδόν 6 στους 10 παρόχους δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Σύννεφο είναι η μείωση κόστους, ενώ 4 στους 10 δηλώνουν πως το να αποδείξουν ότι με το Σύννεφο πραγματικά μειώνεται το κόστος αποτελεί την κύρια πρόκληση για αυτούς. Οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπουν οι πάροχοι είναι (α) να αποδείξουν πως όντως οι cloud εφαρμογές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κόστους (38%), (β) να αναπτύξουν τιμολογιακές πολιτικές με βάση τη χρήση (31%) και (γ) να βοηθήσουν τους πελάτες τους στην ανάπτυξη πραγματοποιήσιμων επιχειρησιακών σχεδίων (business cases) για την μετάβαση στο Σύννεφο (27%) (Γράφημα 2).

Φαίνεται ότι αν και η συγκεκριμένη αγορά είναι ακόμη σχετικά ανώριμη, όσο οι χρήστες εξοικειώνονται με τις εφαρμογές του Σύννεφου και αρχίζουν να βλέπουν τα οφέλη, θα προχωρήσουμε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής πέρα από το οποίο θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικά οφέλη και για τους παρόχους.  

Συχνότερες ανησυχίες των χρηστών
Περίπου οι μισοί από τους παρόχους πιστεύουν πως η απώλεια του ελέγχου αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και ακολουθούν η απώλεια δεδομένων και θέματα προσωπικών δεδομένων με 39% (Γράφημα 3). Το 57% των παρόχων δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν το θέμα της ασφάλειας δεδομένων με αυστηρότερους περιορισμούς στη πρόσβαση των χρηστών εφαρμόζοντας κυρίως πολύπλοκες τεχνικές κρυπτογράφησης.

Μία επιπλέον πρόκληση για την υιοθεσία του Σύννεφου είναι η αυξανόμενη ανάγκη για αυστηρότερο ορισμό των παραμέτρων στο σύμφωνο επιπέδου υπηρεσιών (SLA). Αυτή τη στιγμή το 59% των παρόχων  που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν σχετικές δεσμεύσεις στα σύμφωνα επιπέδου υπηρεσιών (SLAs) (Γράφημα 1). Τα επόμενα 3 χρόνια το 68% δηλώνει πως θα διαθέτει τέτοιες δεσμευτικές παραμέτρους, ενώ το 82% αναμένει ότι η ασφάλεια δεδομένων θα αποτελεί την κύρια παράμετρο σε αυτά τα SLAs.

Το εξελισσόμενο οικοσύστημα του Σύννεφου
Το 67% των παρόχων δηλώνουν ότι είναι περισσότερο ενεργοί σε θέματα λογισμικού ως εφαρμογή υπηρεσιών (SaaS) και περιμένουν αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα 2 χρόνια, όπως επίσης και τις υπηρεσίες πλατφόρμας (PaaS) και υποδομών (IaaS). Η αναμενόμενη μετάβαση των κύριων συστημάτων αλλά και σημαντικών υποδομών στο Σύννεφο τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι δύσκολές αποφάσεις και οι χρήστες θα απαιτήσουν στρατηγικές κατευθύνσεις και οδηγίες από τους παρόχους σε μεγάλο εύρος περιοχών, αλλά, την ίδια στιγμή, θα ζητήσουν βοήθεια στο να μπορέσουν να δουν την αξία μέσα από μια πιθανή τέτοια μετάβαση.

Η κατανόηση του Σύννεφου χρειάζεται υποστήριξη
Ενώ οι μισοί από τους παρόχους δηλώνουν ότι οι επιχειρησιακοί χρήστες έχουν σημαντική γνώση της αγοράς αναφορικά με το Σύννεφο, το 25% των παρόχων θεωρεί ότι οι πελάτες χρειάζεται να εκπαιδευτούν περισσότερο σε θέματα όπως η ασφάλεια, η τιμολογιακή πολιτική, τα σχετιζόμενα κόστη και η ενοποίηση με υπάρχουσες υποδομές. Επιπρόσθετα το 25% των παρόχων πιστεύει πως οι πελάτες απαιτείται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για θέματα συμφώνου επιπέδου υπηρεσιών (SLA).

Αυτό το κενό γνώσης που υπάρχει αιτιολογεί το ενδιαφέρον υποστήριξής τους από εξωτερικούς συμβούλους, καθώς το 60% των παρόχων δηλώνει πως οι χρήστες πολύ συχνά καταφεύγουν σε βοήθεια προερχόμενη από τρίτους. Κοντά στο 40% των παρόχων δηλώνει ότι οι επιχειρησιακοί χρήστες προσλαμβάνουν εξωτερικούς συμβούλους για να τους βοηθήσουν σε θέματα χρήσης και στρατηγικής. Το ίδιο κάνουν και για θέματα υλοποίησης (56%), αναδιαμόρφωσης επιχειρησιακών διαδικασιών (45%) και υποστήριξης για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (41%).