Η εφαρμογή αυτή αποτελεί την πύλη εισόδου και εξόδου των εγγράφων και των φακέλων, που διαχειρίζονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η δόμησή της δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να καταγράφει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ενημερώνει για το σύνολο των ενεργειών – εσωτερικών και εξωτερικών – που πραγματοποιούνται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, με άμεση συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η εφαρμογή εξασφαλίζει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης για κάθε στοιχείο κατά την εισαγωγή των δεδομένων, ώστε να απλοποιείται και να επιταχύνεται η διαδικασία πρωτοκόλλησης.

Τέλος εξασφαλίζεται η αυτόματη μετάβαση από ένα εισερχόμενο έγγραφο στο αντίστοιχο εξερχόμενο (διατηρώντας αυτόματα τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης συσχέτιση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.