Η Intelli Solutions ανέπτυξε για την Europa ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας e-Orders, προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα στους συνεργάτες της εταιρείας, και ταυτόχρονα μειώνοντας αισθητά λειτουργικά κόστη και αυξάνοντας σημαντικά τις πωλήσεις της εταιρίας.

Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα, προσφέρει δυνατότητες παραμετροποίησης, σύνθεσης και αποστολής των προϊόντων της εταιρείας, διαθέτει μηχανισμό θέσπισης επιχειρηματικών κανόνων σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η επιλογή των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται απλή και εύκολη αποστολή της παραγγελίας στο τμήμα προώθησης των παραγγελιών και παρακολούθηση της ροής μιας παραγγελίας. Τέλος, παρέχεται πλήρης ενοποίηση με το σύστημα ERP της εταιρείας (ΕΑΙ).