Σε πιλοτική φάση βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν την περίοδο από την Τράπεζα της Ελλάδος η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, μέσω του οποίου θα διακινούνται τα έγγραφα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία της τράπεζας.

Μέσω του συστήματος αυτού, θα ελαχιστοποιηθεί η διακίνηση των έντυπων εγγράφων στην τράπεζα, θα γίνει εφικτή μια πιο εύκολη και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  στην πληροφορία και στα έγγραφα με πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης, ενώ θα επιτραπεί η ασφαλής και κεντρική ηλεκτρονική αποθήκευση εγγράφων, με ταυτόχρονη μείωση των φυσικών χώρων αποθήκευσης.