Η Pressious Αρβανιτίδης που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκτυπώσεων, επέλεξε το πληροφοριακό σύστημα BEL Overprint MIS της BEL Computer Systems, για τη μηχανογράφηση του εμπορικού της τμήματος, καθώς και του τμήματος παραγωγής της.

Το σύστημα καλύπτει όλο το φάσμα εργασιών του εμπορικού και παραγωγικού τμήματος της επιχείρησης, από to client service και τη συλλογή προδιαγραφών, συνεχίζοντας στην προκοστολόγηση και τη δημιουργία φασεολογίου παραγωγής, καταλήγοντας στην έκδοση ηλεκτρονικών εντολών εργασίας στην παραγωγή  και τη συλλογή χρόνων παραγωγής.