Η Top Vision ΕΠΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του Συστήματος Δυναμικής Ενημέρωσης Οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης των Parking, στο εμπορικό κέντρο REDS.

Το σύστημα αποτελείται από Σύνθετες Ηλεκτρονικές Πινακίδες  – Δυναμικής Ενημέρωσης των Οδηγών για τις ελεύθερες θέσεις Parking από όπου μπορούν να πληροφορούνται τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων που υπάρχουν στα parking του εμπορικού κέντρου, Ασύρματη επικοινωνία αποστολής δεδομένων – από το κέντρο διαχείρισης στις πινακίδες, μηδενίζοντας το λειτουργικό κόστος επικοινωνιών και «Έξυπνη Σχεδίαση – Σήμανση» – οι πινακίδες οι οποίες εγκαταστάθηκαν έχουν καινοτόμο σχεδιασμό για την άμεση κατανόηση της διαδρομής που πρέπει να ακολουθηθεί από τους οδηγούς.

Οι νέοι Αυτόνομοι Αισθητήρες Παρουσίας Οχήματος Kerberos-TSPS τους οποίους ανέπτυξε και κατασκευάζει η Tοp Vision και οι οποίοι έχουν την δυνατότητα υπόγειας τοποθέτησης, διαβάθμισης οχήματος,  ασύρματη επικοινωνία και ενεργειακή αυτονομία μεγαλύτερη από 4 έτη παρέχουν στην εταιρεία την δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόμων κυκλοφοριακών εφαρμογών και ελέγχου στάθμευσης.