Τέλος έβαλαν οι βασικοί μέτοχοι της Forthnet στα σενάρια εξαγορά της εταιρείας από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) αφού απέρριψαν τις προσφορές που είχαν καταθέσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεκτιμώντας την πορεία των μέχρι σήμερα συζητήσεων με διεθνή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) αναφορικά με τις ενδεικτικές προσφορές που έχουν υποβληθεί από αυτά για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, “αποφάσισε να μην συνεχίσει τις σχετικές διαδικασίες”.

Οι προσφορές που είχαν κατατεθεί αφορούσαν σε ποσοστό που θα εξασφάλιζε τον έλεγχο της εταιρείας και έφθανε έως και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Ακόμα, η Forthnet γνωστοποίησε την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ μετά την παραίτηση του προέδρου Ιωάννη Αβέρωφ, και των δυο ανεξάρτητων μελών Γεωργίου Κουτσουδάκη και Ιάσονα Στράτου.

Ως νέα μη εκτελεστικά μέλη εκλέχτηκαν οι Έτνουιν Λόιντ (ανεξάρτητο μέλος) και Φρανσίσκους Γιοχάνες Μπότμαν, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Κατόπιν της παραίτησης του Ιωάννη Αβέρωφ από την ιδιότητά του ως πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, νέος πρόεδρος θα είναι ο εκπρόσωπος της Emirates International Telecommunications, Ντιπάκ Σρινίβας Παντμαναμπάν. Ο Ιωάννης Αβέρωφ θα παραμείνει ανεξάρτητο μέλος.