Τέσσερα μεγάλα και σύνθετα έργα παρέδωσε ο όμιλος SingularLogic στο Δημόσιο Τομέα.

Τα έργα αυτά, που ανέλαβε ο Όμιλος μετά από σχετικούς διαγωνισμούς, αφορούσαν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών, της  μείωσης του κόστους διεκπεραίωσης των συναλλαγών και της πλήρους διαφάνειας της λειτουργίας και των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα τα έργα αυτά είναι:
α) Ηλεκτρονική πολεοδομία Ι: To έργο αφορούσε στην αντικατάσταση των χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, στην αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, στη διαφάνεια των διαδικασιών και  στην αύξηση της παραγωγικότητας των πολεοδομικών υπηρεσιών καθώς και στον  περιορισμό της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των Πολεοδομικών Υπηρεσιών

β)
Κτηματολόγιο ΑΕ: το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την εξυπηρέτηση και την  υποστήριξη όλων των  εσωτερικών  λειτουργιών  της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίστηκε  ο τρόπος λειτουργίας της Κτηματολόγιο Α.Ε. και βελτιώθηκε η  αποτελεσματικότητά της στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται.

γ)
Οίκος Ναύτου. To έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Με την υλοποίηση του έργου ωφελήθηκαν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και βέβαια ο Οίκος Ναύτου, ο οποίος παρακολουθώντας τα έξοδά του προς τους ασφαλισμένους και  τους προμηθευτές με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων, πέτυχε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

δ)
ΕΜΥ:  το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την αυτοματοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΜΥ απέκτησε μεγαλύτερη ευελιξία και βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα ωφελήθηκαν οι χρήστες του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, Δημόσιοι και Διεθνείς οργανισμοί, ο ιδιωτικός τομέας, τα πανεπιστήμια, οι ερευνητές κ.λπ.