Οι εταιρείες 1) Αρχέτυπον, 2) Data Concept, 3) Globo, 4) Quality & Reliability και οι ενώσεις εταιρειών 1) Cyberstream - Cosmos και 2) Profile - Modus κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, ο οποίος έληγε σήμερα το πρωί.

Ο τίτλος του έργου είναι “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 686.630 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.