Οι εταιρείες 1) ΟΤΕ, 2) PanSystems, 3) Space Hellas και 4) Vodafone κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης Χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας”. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (VPN) χιλίων (1000) κινητών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα επικοινωνούν με ασφαλή κρυπτογραφημένη με το κτίριο του Α.Ε.Α. (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας). Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.688.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.