Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Περί ταχυδρομικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» που παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, θα απαιτούνται τέσσερις μήνες από περίπου δύο χρόνια για τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και την παροχή πληροφοριών για δίκτυα επικοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αδειοδότησης διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο ότι οι αιτήσεις για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας γίνεται κατά σειρά. Ο Υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά πως η διαδικασία αδειοδότησης θα εξελίσσεται ταυτοχρόνως σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η αίτηση θα υποβάλλεται αρχικά  στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία στη συνέχεια θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τη σχετική αίτηση σε όλες τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για την έκδοση σχετικής άδειας εντός τεσσάρων μηνών.