Οι εταιρείες 1) Σαϊμπερς, 2) Micronet, 3) Virtual Trip και η ένωση εταιρειών 4) Globo - Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το portal του Δήμου Αιγίου.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη”. Σκοπός του Έργου είναι η  ανάπτυξη μιας σύγχρονης Δημοτικής Ηλεκτρονικής Πύλης για τον Δήμο Αιγίου με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου μέσα από εναλλακτικά κανάλια παροχής των δημοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με την βοήθεια σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148, στο Μέτρο 2.2 “Ηλεκτρονική κυβέρνηση για τη εξυπηρέτηση του πολίτη”, του Ε.Π. “ΚτΠ”, και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 116.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.