Οι εταιρείες 1) Έπαφος, 2) Hipac, 3) PanSystems και 4) S&P Premium κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για λογαριασμό της Νομαρχίας Πειραιά.

Ο διαγωνισμός  αφορά σε προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθμών εργασίας και φορητών), εκτυπωτών, εξυπηρετητών, σαρωτών, και οθονών. Επισημαίνεται πως προσφορά κατέθεσε και η εταιρεία Διάγραμμα, η οποία όμως απορρίφθηκε στα δικαιολογητικά. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 180.000 ευρώ.