Οι εταιρείες 1) ΟΤΕ, 2) Globo, 3) Multirama και 4) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο έργο για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων με τίτλο "Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots".

Η Βουλή των Ελλήνων θέλει να δημιουργήσει σε επτά (7) κτίριά της (περιλαμβανομένων των εξωτερικών χώρων που ανήκουν
 σ’ αυτά και στα οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανοικοδομηθεί), περιοχές ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi HotSpots) παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα ασύρματης Ευρυζωνικής πρόσβασης. Βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου θα είναι οι υψηλές ταχύτητες μεταγωγής δεδομένων, η δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας όταν και αν αυτό απαιτηθεί, η εύκολη συντήρηση και διαχείριση σε συνδυασμό με υψηλή διαθεσιμότητα.

Επίσης οι τεχνολογίες δικτύωσης που θα εφαρμοστούν θα βασίζονται σε πιστοποιημένα πρότυπα επικοινωνίας (standards) και ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας. Το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης που θα αναπτυχθεί θα διασυνδεθεί με σημεία της Βουλής και με το τοπικό σημείο παρουσίας (Point of Presence) του δικτύου “Σύζευξις”, που είναι στο κεντρικό κτήριο της Βουλής με σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων των εναλλακτικών δικτύων πρόσβασης προς όφελος των χρηστών και την παροχή σε αυτούς ποικίλων υπηρεσιών που θα παρέχονται από την Βουλή ή από τρίτους φορείς μέσω της Βουλής.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο είναι ενταγμένο στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης”, κατηγορία Πράξης  “Υποδομές Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Τομέα των Επικοινωνιών” του Ε.Π. ΚτΠ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.265.430 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός έχει παγώσει στη φάση αξιολόγησης των δικαιολογητικών λόγω των επερχόμενων εκλογών.