Οι εταιρείες 1) Παπασάββας, 2) Data Control Systems, 3) Infolab και 4) MP & Associates κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών».

Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ομάδες εξοπλισμού: Α) σταθμούς εργασίας και desktops, φορητούς υπολογιστές (Laptops), οθόνες, εκτυπωτές, λοιπές συσκευές hardware και εξοπλισμός PC Lab και αίθουσες τηλεδιάσκεψης, προϋπολογισμού 212.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) Λογισμικό που περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα windows της Microsoft, σουίτα office της Microsoft, antivirus, security, εφαρμογές mathematica κ.α., προϋπολογισμού 11.050 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ) Επέκταση Υπάρχοντος Cluster με Nodes, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 299.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.