Οι εταιρείες 1) Hipac, 2) Infolab, 3) Pansystems και 4) Systemlan κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών εξαρτημάτων εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 307.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.