Οι ενώσεις εταιρειών 1) KPMG - Datanet, 2) Quality & Reliability - PC Systems, 3) SDC - Biokem και η εταιρεία 1) Deloitte Business Solutions κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες προσφορές στο διαγωνισμό -που έληγε σήμερα- με τίτλο "Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστήματος MIS, βιοπαθολογικών εργαστηρίων μονάδων υγεία ΙΚΑ - ΕΤΑΜ".

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.