Οι εταιρείες 1. Byte, 2. uni systems και οι ενώσεις εταιρειών: 3. Altec – Quality & Reliability – Cosmos Business Systems και 4. PwC – i-knowhow κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης) για το έργο: «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς».

Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.607.995 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω τόσο του σχετικού δικτυακού τόπου, όσο και της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» καθώς και η ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στρατολογία.

Oι ψηφιακές υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν από την πράξη και θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, είναι: Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ και Β’, Κατάθεση Δελτίου Απογραφής, Διεκπεραίωση αιτημάτων που προκύπτουν από ευεργετήματα Στρατολογικού, Νόμου (αναβολές, μειωμένη θητεία, απαλλαγές κλπ), Παροχή   προσωποποιημένων υπηρεσιών (πχ. ηλεκτρονική αποστολή Σημειώματος Κατάταξης κλπ).