Οι εταιρείες 1) Πλαίσιο, 2) Cosmos Business Systems, 3) Inaccess και 4) Pansystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην προμήθεια 340 φορητών υπολογιστών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 400.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.