Οι εταιρείες Bull, Cognity, Onex Hellenic και Space Hellas κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό που διενήργησε η ΚτΠ Α.Ε.

για το έργο: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)», συνολικού προϋπολογισμού 9.108.910 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.