Σε συνέχεια απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης, τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ολοκληρώθηκε η α’ φάση του κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργικών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ».

Η α’ φάση έκλεισε με την προεπιλογή των υποψηφίων αναδόχων των οποίων η αίτηση συμμετοχής κρίθηκε στο σύνολό της αποδεκτή και είναι οι: 1. Intrasoft International, 2. Unisystems, 3. Singular Logic και  4. η ένωση εταιρειών OTE-Datamed-Altec Integration-Quality & Reliability. Επιπλέον απορρίφθηκαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι: 1. Ένωση εταιρειών ΙΤΕ-Computer Solutions, 2. Ένωση εταιρειών Deloitte Business Solutions – Real Consulting Integration & Operation – PricewaterhouseCoopers Business Solutions. Η διακήρυξη του έργου θα αποσταλεί στους προεπιλεγμένους υποψηφίους μετά την έγκρισή της από το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. και αφού προηγηθεί η έγκρισή της από την Διαχειριστική Αρχή και διαβούλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 17.250.000 ευρώ.