Αίτηση Πτωχεύσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε η εταιρεία Teledome στις 15.12.2008, την οποία έθεσε υπόψη της ΕΕΤΤ στις 23.12.2008.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, αναφέρεται ότι η Επιτροπή αφού έλαβε γνώση της επικείμενης διακοπής δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εν λόγω εταιρείας, και σύμφωνα με τις εκ του Νόμου αρμοδιότητές της, καλεί τους συνδρομητές και πελάτες της Teledome να επιλέξουν εγκαίρως νέο πάροχο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.