Με το νέο “Qlik Data Concierge“ (QDC) οι χρήστες της λύσης Qlik μπορούν να επιτύχουν μια ταχύτερη αξιοποίηση δεδομένων από συστήματα SAP.

Με το νέο εργαλείο οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια άμεση σύνδεση του Qlik Sense με το SAP HANA και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για τις πληροφορίες τους. Το Qlik Data Concierge (QDC) αποτελεί ένα νέο module για τα SAP-BW (SAP Business Warehouse) συστήματα, που προσφέρει ανεξάρτητα και προσαρμόσιμα Self-Service Analytics για μια γρήγορη επιλογή και ανάλυση δεδομένων από τα SAP BEx Queries Έτσι οι χρήστες της πλατφόρμας ανάλυσης της Qlik θα μπορούν να αλιεύουν γρήγορα πληροφορίες και, εφόσον ζητηθεί, να τα συνδυάζουν με πληροφορίες από άλλες πηγές δεδομένων.