Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Vodafone, το αρνητικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, επηρεάζει πλέον και τις αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εδώ και αρκετό καιρό η Νότια Ευρώπη επηρέαζε αρνητικά τα συνολικά έσοδα του ομίλου και δεδομένου ότι περίπου τα 3/4 αυτών προέρχονται από την Ευρώπη, τα έσοδά του έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μείωσαν τις δαπάνες τους και ο ανταγωνισμός αυξήθηκε.

Ο όμιλος ανέφερε ότι τα έσοδα από προσαρμοσμένες υπηρεσίες, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, όπως τηλεφωνήματα, μηνύματα και λήψεις δεδομένων, για το τρίμηνο που έληξε στις 31/12/2012, μειώθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει μείωση 2,4%. Αυτό σημαίνει συνολική αύξηση 1,4% για το β’ τρίμηνο του τωρινού οικονομικού έτους.

Μετά την Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στο γ’ τρίμηνο των υπηρεσιών αυτών, 13,8% και 11,3% αντίστοιχα. Στο β’ τρίμηνο οι αντίστοιχες μειώσεις βρίσκοντας στο 12,8% και στο 12%, ενώ στην Ελλάδα στο γ’ τρίμηνο η μείωση διαμορφώθηκε στο 15%. Παράλληλα, η Vodafone Γερμανίας ανέφερε και αυτή μικρή πτώση 0,2% κατά το γ’ τρίμηνο, μετά το 3% του β’, ενώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο η μείωση άγγιξε το 5,2%, από 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, τα τμήματα της Vodafone σε Τουρκία, Ινδία και Η.Π.Α. παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα, ενώ και τα έσοδα των προσαρμοσμένων υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 12,8%, κατά το γ’ τρίμηνο. Σημειώνεται ότι η Vodafone αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 11,1 και 11,9 τρις. λίρες Αγγλίας και ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 5,3 και 5,8 εκατ. λίρες, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων.