Η ανάγκη απλοποίησης και ευελιξίας των δομών υλοποίησης του ΕΣΠΑ και οι ευκαιρίες για έξοδο από την οικονομική κρίση όχι μόνο του κλάδου της Πληροφορικής αλλά εν γένει της εθνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης των ΤΠΕ και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αποτέλεσε ένα από τα βασικά θεματικά πεδία του 15ου Συνεδρίου Εφαρμογών Πληροφορικής.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης, άσκησε δριμεία κριτική στο “συγκεντρωτικό σύστημα του ΕΣΠΑ στην πλατεία Συντάγματος” τονίζοντας την ανάγκη αλλά και την πρόθεση της Κυβέρνησης για απλοποίησή του, με το επιχείρημα ότι “για να εκταμιευθεί το 3% του ΕΣΠΑ, χρειάστηκαν 140 υπουργικές αποφάσεις. Εάν δεν “σπάσει” αυτή η τακτική, τότε ούτε το 2020 δεν θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε τα υπόλοιπα χρήματα”, σημείωσε σχετικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος επεσήμανε ότι στο υπουργείο υπάρχουν “σε ακινησία” 2.100 φάκελοι μεγάλων επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, “διότι δεν υπάρχει ένα απλό πληροφοριακό σύστημα που να ελέγχει τη ροή”, όπως επίσης δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συνταγογράφησης φαρμάκων στη χώρα. Σε ό,τι αφορά το Παρατηρητήριο Τιμών εξέφρασε την άποψη ότι θα λειτουργήσει μέσα στον Δεκέμβριο.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα. Θεοδώρα Τζάκρη, τόνισε ότι στην ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση που προωθεί η νέα Κυβέρνηση το Διαδίκτυο και η Ψηφιακή Τεχνολογία αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία Διαφάνειας και ενίσχυσης της προστασίας του δημοσίου τομέα αλλά και των ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και ότι η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση θα βασιστεί σε δύο πυλώνες: διοικητική μεταρρύθμιση και υποδομές, που θα περιλαμβάνουν υιοθέτηση πολιτικών για αποφυγή ψηφιακών αποκλεισμών, οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και υποδομών, αναδιανομή του ψηφιακού πλούτου κ.ο.κ.

Ο νέος Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση προ ολίγων ημερών θα μετονομασθεί σύντομα σε Γενικό Γραμματέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Στέφανος Γκρίτζαλης παρουσίασε το Όραμα της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (οσονούπω Γενικής Γραμματείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έκανε λόγο για τέσσερις αναγκαίες οριζόντιες παρεμβάσεις, τη διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης όλων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ελεύθερη διάθεση των δημόσιων πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο, σε μία ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα, αξιοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση δεδομένων στο δημόσιο τομέα και εισαγωγή ανοικτού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση και κυρίως στην εκπαίδευση, μετάβαση από την κλασική προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Δούκας τόνισε ότι:

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ η ΚτΠ Α.Ε. από το τέλος του 2008 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 854,72 εκατ.ευρώ και έχει υποβάλει Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων (ΤΔΠΠ), συνολικού προϋπολογισμού 411,93 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων έχουν ενταχθεί ΤΔΠΠ συνολικού προϋπολογισμού 108,26 εκατ.ευρώ.

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” του ΕΣΠΑ, η ΚτΠ Α.Ε. από το τέλος του 2008 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 382,85 εκατ.ευρώ και έχει υποβάλει ΤΔΠΠ, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί, συνολικού προϋπολογισμού 7,38 εκατ.ευρώ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί ΤΔΠΠ συνολικού προϋπολογισμού 764.100 ευρώ.