Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, υλοποιώντας το όραμά τους για το Σχολείο του Μέλλοντος, αντικαθιστούν τα βιβλία και τα τετράδια με την "ηλεκτρονική τσάντα" (ελαφρύ ατομικό Tabletpc) με αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό, ενώ ο μαυροπίνακας της τάξης παραχωρεί τη θέση του στην ψηφιακή οθόνη, τον "έξυπνο" πίνακα της SMART Board, που αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινής διδασκαλίας και της συνεργασίας των ομάδων.

Οι διαδραστικοί πίνακες SMART Board, ανεπτυγμένοι με την τεχνολογία της SMART Technologies, αποτελούν τους πίνακες του 21ου αιώνα, ανοίγοντας στον μαθητή ένα άμεσο και σύγχρονο παράθυρο στη γνώση.

Με εγκατεστημένο λογισμικό και πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες, αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό, που πλέον μπορεί να αναπτύξει τη δική του φόρμουλα διδασκαλίας, αλλά και για τον μαθητή, καθώς αναιρούν το μονοδιάστατο τρόπο παράδοσης του μαθήματος προσδίδοντάς του μια διάσταση ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, στο Σχολείο του Μέλλοντος, ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής.

Εγκαταλείπει τον ρόλο του παρουσιαστή και παντογνώστη, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, συλλέγουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, τις αξιολογούν και τις επεξεργάζονται ακολουθώντας το πνεύμα της συνεργατικής μάθησης με στόχο τη βιωματική γνώση και διδασκαλία, η οποία μεταμορφώνει τον παθητικό μαθητή σε δημιουργό και υπεύθυνο της δικής του γνώσης.