Το ιδιωτικό σχολείο "Ροδίων Παιδεία" είναι από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που χρησιμοποιεί πιλοτικά σε μια τάξη του δημοτικού σχολείου τους υπολογιστές Quest Classmate PC της Info-Quest, που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά πριν από λίγους μήνες.

Για την επόμενη χρονιά η διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων προγραμματίζει την επέκταση του σχετικού προγράμματος σε 600 μαθητές.

Τα Quest Classmate, ανήκουν στην κατηγορία του “οικονομικού μαθητικού υπολογιστή”, που εισήγαγε ως ιδέα ο Nicholas Negreponte, προορίζονται για χρήση από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και νεαρούς χρήστες και υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας, εκμάθησης και παρακολούθησης της προόδου παιδιών από 5 έως 14 ετών.