Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFAX, έχουν προγραμματίσει για το 2017 την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης πώλησης προϊόντων (counter automation system).

Γι’ αυτό το έργο θα προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός μέσα στο 2017, που θα περιλαμβάνει την αγορά και την παραμετροποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα τα ταχυδρομικά καταστήματα του κυπριακού οργανισμού. Στόχος του έργου είναι να ομογενοποιήσει και να ενοποιήσει τα διαφορετικά μικρά συστήματα (για την αποστολή χρημάτων , για τη διαχείριση των γραμμάτων εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται σήμερα στα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Η εγκατάσταση του counter automation system, ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για ταχυδρομεία, θα επιτρέψει τη διαχείριση όλων των παραπάνω διαδικασιών, συνδέοντας τα διαφορετικά συστήματα μεταξύ τους, παράγοντας reports κ.λπ.Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο κυπριακός οργανισμός ανανέωσε τη σύμβαση για άλλα πέντε χρόνια με την IBM Κύπρου, για τη συντήρηση του πληροφοριακού του συστήματος «Ζήνων» αντί του ποσού των 424.876 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).