Η αγορά του e-learning είναι πλέον ώριμη, αλλά οι τάσεις και οι εξελίξεις όσον αφορά τις ανάγκες των στελεχών για εκπαίδευση παραμένουν σε συνεχή εξέλιξη. Πέρα από τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και εσωτερικής εξέλιξης των στελεχών μιας εταιρείας.

Ποια είναι όμως τα κρίσιμα σημεία στα οποία θα κληθείτε να καλύψετε τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όσον αφορά τις δυνατότητες της υποδομής του e-learning; Οι παρακάτω βασικές τάσεις θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις σωστές επιλογές και να προχωρήσετε στο δικό σας έργο e-learning με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

1. Ποικιλία έτοιμων λύσεων
Επειδή, πιθανότατα, δεν επιθυμείτε να επανεφεύρετε το e-learning, θα αρκεστείτε στην αγορά μιας έτοιμης λύσης για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σας. Μάλιστα, καθώς οι διαδικασίες του e-learning τυποποιούνται και η αγορά βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας, θα επωφεληθείτε τιμών που καθιστούν το e-learning προσιτό ακόμη και σε εταιρείες με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό. Σημαντικός είναι, άλλωστε, και ο ρόλος των λύσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα που είναι διαθέσιμες μέσω cloud.

2. Ενσωμάτωση του e-learning στην υποδομή
Στις αρκετές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν intranets για την ενδοεταιρική τους επικοινωνία, υπάρχουν και αρκετά στελέχη που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία για την ευρύτερη διάδοση του e-learning. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προσωπικού μπορούν να ενσωματώσουν κάποια συγκεκριμένα modules στην επικοινωνία τους με την ομάδα τους. Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προσθέσει στοιχεία του συστήματος e-learning στο σύστημα της μισθοδοσίας. Η ένταξη αυτή στοιχείων του e-learning στα άλλα συστήματα, δίνει στο προσωπικό την ευκαιρία να αφομοιώσει ευκολότερα μικρότερα κομμάτια νέας γνώσης ενώ, παράλληλα, το παρακινεί να συμμετάσχει σε περαιτέρω εκπαίδευση.

3. Η ωρίμανση του e-learning
Καθώς το e-learning περνά σε άλλο στάδιο ωριμότητας, προκύπτουν πλέον πιο εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίησή του και προβληματισμοί σχετικά με:
• διατήρηση του όγκου, αλλά βελτίωση της ποιότητας του e-learning
• προσθήκη προσομοιώσεων και άλλων εξελιγμένων δραστηριοτήτων στα προγράμματα μάθησης
• μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης, με παράλληλη αύξηση της χρήσης της
• δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν αμέσως αυτό που αναζητούν -συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και της υποστήριξης
• διευκόλυνση των εργαζομένων στο να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, μέσω κοινοτήτων, blogs και άλλων μορφών περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη.

4. Διαχείριση του περιεχομένου
Αντίστοιχα, και σε επίπεδο διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού,  προκύπτουν κάποιες πιο εξειδικευμένες ανάγκες:
• γρήγορη ενημέρωση του περιεχομένου όταν αλλάζει το υλικό
• έκδοση του περιεχομένου σε έντυπη και άλλες μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες
• διάθεση του περιεχομένου υπό τη μορφή FAQs ή βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά
• μετάφραση του ίδιου περιεχομένου σε άλλες γνώσεις
• κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου.

5. Ο χρήστης ως δημιουργός περιεχομένου
Η έκρηξη της χρήσης των blogs, των wikis και του podcasting, ως μορφών περιεχομένου που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης, έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Τα μέσα αυτά αποτελούν μία πλατφόρμα για μάθηση, επικοινωνία και ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων. Με ποιον τρόπο μπορεί, όμως, μια επιχείρηση να καταστήσει αυτή τη συνεργατική γνώση προσιτή στο σύνολο των εργαζομένων της; Η λογική πάνω στην οποία κινούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι αυτή των τεχνολογιών self-publishing.


6. Ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
Σε μία εποχή όπου το job description και τα καθημερινά καθήκοντα μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας εξελίσσονται με ρυθμούς γρηγορότερους από αυτούς που μπορούν να ακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η διαρκής και on-the-job training είναι απαραίτητη. Τα προγράμματα e-learning βοηθάνε μια επιχείρηση να καθοδηγεί το προσωπικό της στην απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της, με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

7. Ποιοτικό περιεχόμενο σε προσιτές τιμές

Κάποτε, τα παγκοσμίως «πρωτοκλασάτα» πανεπιστημιακά ιδρύματα απέδιδαν το υψηλό τους κόστος εγγραφής στη μοναδικότητά της γνώσης που παρέχουν. Σήμερα, ακόμα και οι μικρές σχολές αντιλαμβάνονται την αξία της προσαρμογής του εκπαιδευτικού περιεχομένου που χρησιμοποιούν στην τάξη σε προγράμματα e-learning. Το μοντέλο αυτό μειώνει το κόστος συμμετοχής, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα των εισηγήσεων που παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος.

8. e-Learning για όλους
Στο παρελθόν, άνθρωποι που απασχολούνταν σε εξειδικευμένους κλάδους, έπρεπε να ταξιδέψουν σε αντίστοιχα εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης προκειμένου να ανακαλύψουν τις βέλτιστες πρακτικές στον αντικείμενό τους. Σήμερα, το γεγονός ότι το e-learning επιτρέπει την πρόσβαση στη γνώση απ’ οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δημιουργεί νέες ευκαιρίες -ειδικά για αναπτυσσόμενες χώρες και τομείς. Ακόμα και μια επιχείρηση Ξάνθη, έχει σήμερα πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο σε εταιρείες των Fortune 500.

9. Η διάδοση της χρήσης του outsourcing
Οπως η Πληροφορική, έτσι και η εκπαίδευση αποτελεί κέντρο κόστους. Το κόστος της εκπαίδευσης αποτελεί συνήθως συνάρτηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων. Στο πλαίσιο του e-learning, το κόστος περιλαμβάνει την αρχική επένδυση, τα εργαλεία ανάπτυξης και το περιεχόμενο. Οι επενδύσεις αυτές είναι συγκεκριμένες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζόμενων που θα εκπαιδευτούν, αλλά είναι δυνατή η χρήση περισσότερου περιεχομένου στο ίδιο κόστος.

Αυτό υπαγορεύει και την ανάγκη για ανακατανομή των πόρων, με έμφαση στην ανάπτυξη περιεχομένου, τις μετρήσεις και την υποστήριξη. Κι επειδή τα καθήκοντα αυτά απαιτούν εξειδίκευση, είναι συχνά απαραίτητη η χρήση υπηρεσιών outsourcing.

10. «Μάθημα κορμού,» η ηγεσία
Παρά τη σημασία της εκπαίδευσης επί τεχνικών ή εξειδικευμένων θεμάτων, η εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων είναι αυτή στην οποία γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις διεθνώς -και ακολουθεί η διαχείριση της απόδοσης. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι πάρα πολλές οι εταιρείες που πάσχουν από ελλείψεις σε επίπεδο middle manager. Οι επιχειρήσεις είναι συχνά αναγκασμένες να «δημιουργήσουν» τα στελέχη αυτά, εκπαιδεύοντας το προσωπικό που ήδη διαθέτουν.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι κρίσιμη η στενή συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και η από κοινού κατανόηση των αναπτυξιακών στόχων της εταιρείας: η καταγραφή των κρίσιμων δεξιοτήτων και η χαρτογράφηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Η ενοποιημένη προσέγγιση απαιτεί την κατάργηση των σιλό των διαδικασιών και της πληροφορίας σχετικά με τις αμοιβές, τη διαχείριση απόδοσης, την ανάπτυξη ηγεσίας και το σχεδιασμό διαδοχής. Προϋποθέτει ακόμα καλύτερη ενοποίηση των συστημάτων HR για μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του προσωπικού.


Το δικό σας e-learning
Το e-learning στο χώρο των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να αποτελεί ρουφήχτρα χρόνου ή χρημάτων. Προκειμένου να αποφύγετε τους σκόπελους, απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα πριν να ξεκινήσετε το δικό σας έργο e-learning.

• Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα; Εάν ο στόχος είναι η μέτρηση σταδιακών αλλαγών στο προσωπικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο ανεπίσημες λύσεις, όπως οι πίνακες ανακοινώσεων και τα weblogs. Εάν, ωστόσο, το ζητούμενο είναι κάποια τυποποιημένη πιστοποίηση, τότε είναι προτιμότερο ένα σύστημα με ενσωματωμένες λύσεις testing.

• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης για τα μέλη της ομάδας μου; Κάθε άτομο ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στα επιμέρους είδη του e-learning. Θα πρέπει να κάνετε μια μικρή έρευνα και να δείτε αν μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά μέσα από την αλληλεπίδραση ή μέσα από την παρακολούθηση παρουσιάσεων. Σε γενικές γραμμές, είναι προτιμότερο να αποφύγετε μονοδιάστατες λύσεις και να προτιμήσετε εκείνες που συνδυάζουν διαφορετικά μέσα εκπαίδευσης.

• Πού θα γίνεται η εκπαίδευση; Οταν οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται στους δικούς τους Η/Υ, η ενσωμάτωση του e-learning στην καθημερινή τους ρουτίνα είναι εύκολη (μέσω intranet, e-mail, chat και άλλα γνώριμα εργαλεία). Η εναλλακτική είναι η εργασία σε χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτό το σκοπό.

• Πόσο συχνά θα αλλάζουν οι ανάγκες μας; Εάν η εταιρεία σας δίνει έμφαση στην αρχική εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων, θα μπορούσατε να επενδύσετε σε ένα απλό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες σας χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Από την άλλη, αν ο κλάδος σας απαιτεί διαρκείς καινοτομίες και γρήγορους ρυθμούς απόκτησης νέας γνώσης, θα χρειαστείτε μάλλον μια πιο ευέλικτη λύση. Εξετάστε το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης στοιχείων news feeds, συζητήσεων και αλληλεπιδράσεων στα πλάνα του e-learning.