Η Lannet, απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ξεκαθάρισε ότι παρόλο που έχει υπογραφεί χρηματοδότηση ποσού 60 εκατ. ευρώ με την Halcyon Capital, η επενδυτική εταιρεία αποσαφήνισε ότι δεν δύναται να προχωρήσει σε αυτή, λόγω της διεθνούς πιστωτικής κρίσης.

Η Lannet όμως, στηριζόμενη στην παραπάνω χρηματοδότηση, είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη του δικτύου
MPLS, στην ανάπτυξη του WiΜax και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στις παραπάνω τεχνολογίες με σκοπό την απεξάρτησή των πελατών της από το πάγιο του ΟΤΕ και την δυναμική της είσοδο σε Ασύρματες Ευρυζωνικές υπηρεσίες. Έτσι, η εταιρεία έχει αποφασίσει και προβαίνει στα ακόλουθα μέτρα για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης που εμφανίζεται σήμερα. Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, η εταιρεία ακολούθησε την Διαδικασία Συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.

Η σχετική αίτηση θα συζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο την 1/10/2008. Επιπλέον, η Lannet έχει αποταθεί σε διεθνείς επενδυτικούς φορείς (τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, ιδιωτικών κεφαλαίων – private equities – και εταιρείες αντιστάθμισης κεφαλαίου – hedge funds) και ευελπιστεί ότι θα διαμορφωθεί η καταλληλότερη λύση εισροής νέων κεφαλαίων που θα διασφαλίζει την επιβίωση της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει την δυνατότητα μετοχικής συνεργασίας με ενδιαφερόμενους επενδυτές ή/και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.