Τα πολυκαταστήματα attica θα προχωρήσουν, το 2016, σε εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος SAP και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας.

Η νέα ERP εφαρμογή, δηλαδή η εγκατάσταση του συστήματος SAP, θα υποστηρίξει τις εταιρικές λειτουργίες Financials, Logistics και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η σχετική επένδυση θα ανέλθει στο 1,5 εκατ. ευρώ. Eπιπλέον στα επενδυτικά πλάνα της εταιρείας είναι και τη τοποθέτηση ψηφιακών video wall για digital signage, περαιτέρω προβολή των μαρκών και γενικό εκσυγχρονισμό της εικόνας των πολυκαταστημάτων.