Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών της Πλαίσιο Computers στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν χθες, οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Την παρουσίαση με κεντρικό μήνυμα  “Mind the Gap” έκανε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Γεράρδος, εκθέτοντας τα σημεία που διαφοροποιούν την Πλαίσιο Computers από τον ανταγωνισμό και που αποτελούν τη βάση για την αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων κατά 47,2%, στα 13.097 χιλιάδες € και την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων που διαμορφώθηκαν στα 45.362 εκ. €.

Συγκεκριμένα, μίλησε για: την πρωτοποριακή προσέγγιση διοίκησης μέσω της ενοποίησης των διαδικασιών και της διάδρασης μεταξύ των τμημάτων, τη συμπληρωματική λειτουργία της επιχείρησης και ως κατασκευαστή και ως πωλητή στον τελικό καταναλωτή, τη διαρκή αλλαγή και βελτίωση κάθε κομματιού της επιχείρησης και τη μεγάλη έμφαση στην εξυπηρέτηση πέρα από τα συνηθισμένα.