Η εταιρεία Μασούτης Α.Ε. υιοθέτησε το Office 365 και συγκεκριμένα την πλατφόρμα SharePoint.

Η εταιρεία αξιοποίησε την πλατφόρμα της Microsoft, αναπτύσσοντας μια εφαρμογή για την αξιολόγηση των καταστημάτων, με στόχο να βοηθάει τη διοίκηση να λαμβάνει όχι μόνο ποιοτικότερες αποφάσεις, αλλά κυριότερα, αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στη συνολική εμφάνιση των καταστημάτων Μασούτης και την εμπειρία των πελατών σε αυτά. Πριν την υιοθέτηση της πλατφόρμας, η Μασούτης Α.Ε. αντιμετώπιζε διάφορες προκλήσεις. Οι επιθεωρητές των καταστημάτων, πραγματοποιούσαν όλες τις αξιολογήσεις σε έντυπη μορφή, γεγονός που έκανε την αρχειοθέτηση των στοιχείων και την ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο, μια δύσκολη, και χρονοβόρα διαδικασία, με σημαντικό κόστος.

Mε τη βοήθεια της εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο SharePoint, οι επιθεωρητές πραγματοποιούν την αξιολόγηση με ταχύτητα και ευκολία, μέσα από το tablet τους, βρίσκοντας τα όλα σημεία τα οποία είναι προς αξιολόγηση και βαθμολόγηση, για κάθε κατάστημα ξεχωριστά. Από τη στιγμή που ο επιθεωρητής  θα ολοκληρώσει και θα υποβάλει μια αξιολόγηση, όλα τα στοιχεία είναι ορατά και προσβάσιμα, με πλήρη ιστορικότητα για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της ανώτατης διοίκησης. Οι περιφερειακοί διευθυντές από την πλευρά τους, έχουν καλύτερη ενημέρωση  των εργασιών ελέγχου των καταστημάτων, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή τις εκκρεμότητες και την πορεία υλοποίησης των εντολών που έχουν προκύψει σε προηγούμενους ελέγχους.