Μπορεί τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά και οι ΙΤ επαγγελματίες σε Η.Π.Α. και Ευρώπη να αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την υιοθέτηση του μοντέλου του ψηφιακού επιχειρείν, εντούτοις δυσκολεύονται να βρουν τον πλέον αποδοτικό τρόπο να το διαμορφώσουν ώστε να προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή αξία στους υπαλλήλους και τους πελάτες τους, σύμφωνα με μελέτη της IDG Research για την Unisys Corporation.

Το 55% των συμμετεχόντων δηλώνουν πως η μετάβαση σε ψηφιακή επιχείρηση θα τους επέτρεπε να αυξήσουν τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ το 65% θεωρούν ως ιδιαίτερα σημαντικό την ανάλογη διαμόρφωση της τεχνολογίας, των εν λόγω διαδικασιών ή των IT πόρων κατά τους προσεχείς 12 μήνες προκειμένου να εγκαταστήσουν και υιοθετήσουν τις αρχές της ψηφιακής επιχείρησης, δίνοντας έμφαση σε πέντε καίριας σημασίας περιοχές: δημιουργία φορητών εφαρμογών, ανάπτυξη cloud, social media, data analytics και ΙΤ ασφάλειας.