Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα της Centric Πολυμέσα για το 2008, μετά τη στροφή της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Centric διαμορφώθηκε στα 604,57 εκατ. ευρώ, έναντι 172,00 εκατ. ευρώ το 2007, το EBITDA σε 8,74 εκατ. ευρώ, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ το 2007 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 4,36 εκατ. ευρώ, έναντι 968 χιλ. ευρώ το 2007.

Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του έτους δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2007 λόγω του ότι οι θυγατρικές εταιρείες του τομέα διαδικτυακής ψυχαγωγίας δεν ενσωματώθηκαν σε ολόκληρη τη χρήση του 2007.