Η ενίσχυση της θέσης της Intralot σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2008, αλλά και προηγούμενων ετών, ώθησε τόσο τις πωλήσεις όσο και τα κέρδη της εταιρείας, η οποία προσφέρει μια σημαντική ανάσα στον όμιλο Intracom.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθε στα 1.077,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,9%, σε σχέση με το 2007. Το EBITDA για το 2008 διαμορφώθηκε στα 218,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 90,9 εκατ. ευρώ.