Η αγορά των υπηρεσιών public cloud αναμένεται, σύμφωνα με την έρευνα, να αυξηθεί το 2013 κατά 18,5%, αγγίζοντας τα 131 δις. δολ., από 111 δις. το 2012, με τις υπηρεσίες cloud, αποθήκευσης και εκτύπωσης να αποτελούν το γρηγορότερα αυξανόμενο κομμάτι της αγοράς, με ρυθμό ανάπτυξης 42,4% το 2012 και αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης 47,3% το 2013 στα 9 δις.

Το cloud advertising συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της αγοράς υπηρεσιών cloud, αποτελώντας το 48% της συνολικής αγοράς για το 2012. Σύμφωνα με την Gartner, από το 2013 μέχρι και το 2016, θα δαπανηθούν 677 δις. δολ. σε υπηρεσίες cloud παγκοσμίως, με 310 δις. από αυτά να δαπανώνται στο cloud advertising.

Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των υποκατηγοριών υπηρεσιών cloud, αναμένεται μεγάλη ζήτηση για όλους τις κατηγορίες και υποκατηγορίες της αγοράς. Το cloud business process services segment (BPaaS) αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, μετά το cloud advertising, με 28% της συνολικής αγοράς, ενώ ακολουθούν τα cloud application services με 14,7%, cloud system infrastructure services με 5,5%, το cloud management and security services με 2,8% και cloud application infrastructure services με 1%.

Οι δυναμικές της αγοράς διαφέρουν σημαντικά αν ληφθούν υπόψιν το μέγεθος της αγοράς των υπηρεσιών cloud και η ανάπτυξης της αγοράς στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Συγκεκριμένα, οι αναδυόμενες περιοχές της Ασίας/Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν τις μικρότερες σε σύνολο αγορές.

Η Κίνα αποτελεί την εξαίρεση καθώς ταυτόχρονα ανήκει στις μεγάλες και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Παρομοίως, οι πιο ώριμες αγορές, όπως η Βόρεια Αμερική, η Δυτική Ευρώπη, η Ιαπωνία και κάποια τμήματα της περιοχής Ασίας/Ειρηνικού αποτελούν τις μεγάλες, αλλά πιο αργά, πλέον, αναπτυσσόμενες αγορές. Η Βόρεια Αμερική είναι αυτή τη στιγμή η δυναμικότερη περιοχή όσον αφορά τις υπηρεσίες cloud, αντιπροσωπεύοντας το 59% των συνολικών δαπανών cloud υπηρεσιών από το 2013 μέχρι το 2016.

Η Δυτική Ευρώπη, παρά τις προκλήσεις στην ανάπτυξη, παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά και πρόκειται να αντιπροσωπεύσει το 24% των δαπανών για την ίδια περίοδο. Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης των υπηρεσιών cloud συνεχίζουν να προέρχονται από τις αναδυόμενες περιοχές της Ασίας/Ειρηνικού – με κυριότερες τις Ινδονησία και Ινδία – την Κίνα και τη Λατινική Αμερική – με κυριότερες την Αργεντινή, το Μεξικό και τη Βραζιλία.