Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του Worldwide Semiannual Software Tracker της IDC, το 2012, η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναπτύχθηκε 3,6% ετησίως, αγγίζοντας τα 342 δισ. δολ. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, το 2012 συμβολίζει την έναρξη μίας πιο συντηρητικής περιόδου ανάπτυξης, ενώ υπάρχουν κάποιοι έντονα αναπτυσσόμενοι τομείς, όπως Data Access, Analysis & Delivery, Collaborative Applications, CRM Applications, Security Software και System & Network Managerment Software.

Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς σημείωσε αύξηση της τάξης του 6-7%, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την ανάπτυξη του κλάδου του επιχειρησιακού λογισμικού συνολικά. Τρεις είναι οι τομείς που διαμορφώνουν τη συνολική αγορά σύμφωνα με την ταξινόμηση της IDC. Οι εφαρμογές, η ανάπτυξη εφαρμογών και το λογισμικό υποδομής συστημάτων. Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη εφαρμογών, που αποτελεί σχεδόν το 24% των συνολικών εσόδων από λογισμικό, ήταν το  ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι  της αγοράς με ετήσια ανάπτυξη 4,6%.

Αναφορικά με τους προμηθευτές στην πρώτη θέση βρέθηκε η Oracle – με μερίδιο αγοράς 21,6% – και ακολουθούν οι IBM, Microsoft, SAP και SAS. Στον τομέα των εφαρμογών, με 49% των συνολικών εσόδων, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 3,3%. Εδώ το CRM και τα Collaborative Applications ξεχώρισαν για την ανάπτυξή τους που διαμορφώθηκε στο 7%. Στους προμηθευτές, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Microsoft – με μερίδιο αγοράς 13,7% – και ακολουθούν οι SAP, Oracle, IBM και Adobe. Τέλος, στον κλάδο του λογισμικού υποδομής συστημάτων, με 27% των συνολικών εσόδων, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Το Security Software και το  System/Network Management Software ήταν οι τομείς που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με 6%, καθώς οι λύσεις αυτές παρέχουν την υποδομή – είτε στο cloud είτε on-premise – για την υποστήριξη του  3rd Platform. Και εδώ πρώτη στους προμηθευτές βρέθηκε η Microsoft – με μερίδιο 28% – και ακολουθούν οι IBM, Symantec, EMC και Vmaware. Γεωγραφικά, η συνολική αγορά λογισμικού επηρεάστηκε αρνητικά από τις εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, που κατέχει το 26,5% της παγκόσμιας αγοράς και ήταν η μόνη περιοχή που παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα. Στην αγορά των Η.Π.Α. που κατέχει περισσότερο από το 45% της αγοράς η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 6%.

Κορυφαίοι πάροχοι λογισμικού παγκοσμίως, 2012 (ποσά σε εκατ. δολ.)
Κατασκευαστής Κέρδη 2012 Μερίδιο αγοράς 2012 Κέρδη 2011 Μερίδιο αγοράς 2011 Διαφορά
Microsoft 58,454 17.1% 57,694 17.4% 1.3%
IBM 29,129 8.5% 28,861 8.7% 0.9%
Oracle 27,826 8.1% 26,772 8.1% 3.9%
SAP 16,988 5.0% 16,161 4.9% 5.1%
Symantec 6,423 1.9% 6,417 1.9% 0.1%
Άλλοι 203,818 59.5% 194,808 58.9% 4.6%
Σύνολο 342,638 100.0% 330,712 100.0% 3.6%
Πηγή: Worldwide Semiannual Software Tracker, Απρίλιος 2013