Ενα από τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν τον αιώνα που πέρασε ήταν η εφεύρεση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν σημείωσε τόσο σημαντική πρόοδο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Με τη βοήθεια του Η/Υ έγινε δυνατή η αυτοματοποίηση της εκτέλεσης πολλών κουραστικών, ανιαρών και επιρρεπών σε λάθη εργασιών, καθώς και η εκτέλεση άλλων, οι οποίες στο παρελθόν ήταν πρακτικά αδύνατες. Από την εποχή που κατασκευάστηκαν οι πρώτοι Η/Υ μέχρι σήμερα, σημειώθηκε τεράστια βελτίωση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. Κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν σημείωσε τόσο σημαντική πρόοδο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πλέον, είναι προσιτοί σε μεγάλες μάζες ανθρώπων και αναφαίρετο εργαλείο της καθημερινής επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Η σημερινή εποχή της «κοινωνίας της πληροφορίας» μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική, καθώς το internet είναι ήδη σε εξελικτικό στάδιο και οι εφαρμογές του παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν σε όλες τις σημερινές διαδικασίες.

Ο CIO στον στρατηγικό πυρήνα των επιχειρήσεων
Εχοντας κατά νου τα παραπάνω, δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας πλήρης και καθολικά αποδεκτός ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής. Πρακτικά, δεν υπάρχει τομέας δραστηριοτήτων ο οποίος δεν επηρεάζεται από τις νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές «αυτομεταβάλλονται», ενώ επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι τεχνολογίες Πληροφορικής αποτελούν τον στρατηγικό πυρήνα των επιχειρήσεων, καθώς μία από τις σημαντικές λειτουργίες των πληροφορικών συστημάτων είναι η κατανομή της γνώσης.

Η νέα τεχνολογία φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της «αφθονίας των πληροφοριών,» μιας φυσικής συνέπειας της προόδου που, για να αντιμετωπιστεί, απαιτείται η χρησιμοποίηση των κατάλληλων τεχνολογιών (Business Intelligence κ.λπ.). Τα  υπολογιστικά συστήματα μετασχηματίζονται σε «τεχνολογικά περιβάλλοντα» με αρκετές πιθανότητες δημιουργίας κινδύνων και καταστροφών, τους οποίους η ανθρώπινη λογική πρέπει να αποτρέψει, να αποθαρρύνει ή, τουλάχιστον, να περιορίσει δραστικά τις επώδυνες επιπτώσεις τους στην κοινωνία.

Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής ασχολείται ενεργά με τη μελέτη των πολύμορφων δομών της επιχείρησής του και ειδικότερα με την οργάνωση, προσπέλαση και χρησιμοποίηση τους -κρίσιμους παράγοντες, βάσει των οποίων θα αυξηθούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς οι νέοι τομείς, όπως π.χ. η επιχειρηματική μοντελοποίηση, οι επικοινωνίες, η σύγχρονη εκπαίδευση, η οικονομία, η διοίκηση, οι αγοραπωλησίες κ.λπ. Ενα σημαντικό στοιχείο προσεκτικής μελέτης για τη σχετική ενημέρωση αποτελεί η έλλειψη επίγνωσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Επενδύσεις στην κατεύθυνση του software as a service
Οι περισσότερες προσπάθειες ανάπτυξης λογισμικού στόχευαν έως σήμερα στη δημιουργία ενός προϊόντος (software as a product), το οποίο προοριζόταν είτε για μαζική κατανάλωση είτε ως κατά παραγγελία κατασκευασμένο πάνω σε στοχευμένες υπολογιστικές δυνατότητες με άμεση εξάρτηση του αγοραστή.

Πλέον οι νέες προσπάθειες ανάπτυξης λογισμικού επικεντρώνονται στην δημιουργία υπηρεσιών (software as a service), οι οποίες αποδεσμεύουν τον αγοραστή από εξαρτήσεις υλικού και λογισμικού. Οι επενδύσεις που θα κάνουμε θα είναι προς σε αυτή την κατεύθυνση και μπορώ να αναφέρω πως όλο το πληροφοριακό μας σύστημα έχει τη βάση να υποστηρίξει οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, καθώς στηρίζεται σε ανοικτά και διεθνή πρότυπα.

Η ταχύτητα της Πληροφορικής στον κλάδο των Logistics
Η εποχή που ζει ο Διευθυντής Πληροφορικής είναι µια συνεχής ιστορία επιτευγμάτων, εξελίξεων και συνεργασίας, όπου η φαντασία και η ικανότητα παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Οι τεράστιες ταχύτητες επεξεργασίας πληροφοριών σε συνδυασμό µε την κατάργηση των δεσμευτικών χρονικών ορίων των αποστάσεων και την κατανίκηση των χρονοβόρων επαναλήψεων επιταχύνουν την αλληλεπίδραση των νέων τεχνολογιών και των ανθρώπινων πρακτικών.

Ειδικότερα, ο κλάδος της μεταφοράς και των logistics χαρακτηρίζεται από αρκετές ιδιαιτερότητες  που καθιστούν αναγκαία την χρήση τεχνολογιών σταθμισμένων και προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες και λιγότερο τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο. Η ανάγκη αυτή μας κατευθύνει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών του κλάδου.